Informacionet e përdoruesve të mbledhura në këte faqe interneti nuk mund të shiten apo t’ju jepen kompanive të tjera të palës së tretë por mund të fshihen apo të modifikohen sipas kërkesës.

—————————————————————————————————————————————————–

The user information collected on the website are not sold or given to other third-party companies and can be deleted or modified on request.